Alu-Concerto koru un orķestru skatuves

Šis posms ir izgatavots no cokola, kas uzstādīts kāpņu veidā pusloka formā. Skatuve ir aprīkota ar vienkāršu montāžas sistēmu. Viens pie otra ir droši piestiprināti visi dizaina elementi. Kā papildus aprīkojums tiek piedāvāts diriģenta tribīnes ar margām.

Categories: ,